MLS Football Jersey

Kokį vaidmenį „Graikijos miesto“ verslo moralė ir verslo etika vaidina verslo veikloje?

Lachengo valstijos komercinė etika ir komercinė etika yra svarbios senovės Graikijos civilizacijos vertybėsPagal šią unikalią miest

Lachengo valstijos komercinė etika ir komercinė etika yra svarbios senovės Graikijos civilizacijos vertybėsPagal šią unikalią miesto sistemą verslo veikla ne tik laikoma ekonominiais mainais, bet ir socialinio bei kultūrinio gyvenimo dalimi. -Tai laikoma pagrindine socialinės tvarkos ir viešųjų interesų palaikymu Graikijos miesto -dvasios, verslo etikos ir komercinės etikos forma aUnikalus ir kilnusVertės sistema.

Sąžiningumas ir sąžiningumas yra pagrindinės komercinės etikos vertybės, Tikimasi, kad verslininkai prekiaus sąžiningai ir autentiškai, laikysis sutarčių ir įsipareigojimų ir neklaidina ir klaidina kitus.Sąžininga ir sąžiningaIš esmės prekybininkai turėtų vienodai elgtis su visais sandorių dalyviais, nelankyti asmenų ar konkrečių interesų ir laikytis sąžiningų kainų ir sąlygų.

Komercinė etika skatina verslininkus tarpusavyjePagarba ir mandagumas, Prekybininkai turėtų išlaikyti mandagų požiūrį, gerbti jų teises ir interesus ir užmegzti gerus verslo santykius. atiduok visuomenei ir pakluskLaikykitės atitinkamų įstatymų ir taisyklių bei kitų teisės aktųEsmė

Verslo etika pabrėžia išminties ir atsargumo svarbą, Prekybininkai turėtų turėti protingų sprendimų gebėjimų, atidžiai įvertinti riziką, vengti neatsakingo ar amoralaus elgesio, verslo etika pabrėžia asmeninės garbės ir verslo reputacijos svarbą santykiai.

Graikijos miestas -valstybės verslo etika suteikia svarbos žinioms ir švietimuiPrekybininkai yra skatinami toliau mokytis ir tobulinti savo profesines žinias, kad būtų galima geriau aptarnauti visuomenę Laikas, mes turime gerbti konkurentus ir ieškoti galimybių bendradarbiauti.Skatinti pramonės ir ekonomikos plėtrą kartuEsmė

verslasPramonės moralė pabrėžia produktų ir paslaugų kokybę ir naujoves, Prekybininkai turėtų būti įsipareigoję teikti aukštos kokybės produktus ir paslaugas. -Svarbus aplinka ir žala.

Graikijos miesto estatų verslo etika yra glaudžiai susijusi su estetika ir menuPrekybininkai yra skatinami siekti estetikos įsikūnijimo į verslo veiklą ir atkreipti dėmesį į produktų ir aplinkos grožį. Pagarba ir gamtos apsauga.

Verslo etika skatina verslininkus atkreipti dėmesį į socialinės visuomenės gerovės įmonesTikimasi, kad jie prisidės prie visuomenės, turinčios verslo galią ir dalyvaus labdaros veikloje, bendruomenės projektuose ir socialinėse reformose, siekiant sustiprinti socialinę gerovę ir viešąsias interesus. Būkite darbuotojai, partneriai ir partneriai.Atkreipkite dėmesį į jų šulinį ir laimę, o verslo moralė pabrėžia verslininkų, kaip moralinių lyderių, vaidmenįEsmė

Graikijos miesto verslo etika taip pat atspindi kultūros įvairovės svarbąMainų ir operacijų metu verslininkai turėtų gerbti skirtingų kultūrų skirtumus ir išmokti prisitaikyti prie verslo praktikos ir integruoti įvairias kultūrines vertybes ir integruoti. Komercinės etikos standartai ateities kartoms, per švietimą ir švietimą bei mokymąsi ir mokymą, siekiant ugdyti naujos verslo lyderių kartos moralinę atsakomybę ir elgesio normas.

Graikijos miesto valstybės verslo etika pabrėžia vertės kūrimo ir turto kūrimo svarbąPrekybininkai turėtų būti įsipareigoję sukurti ekonomikos ir visuomenės vertę, dalijantis turtu ir sėkme su kitais, siekiant skatinti visos visuomenės gerovę, verslo etika pabrėžia pagarbos konkurencijai principus ir pabrėžia, kad konkurencija turėtų laikytis moralinių normų. Verslininkai turėtų konkuruoti, bet ne todėl nenaudokite to, kad tai padarytų.Graikijos miesto verslo etika skatino prekybininkus atsižvelgti į ilgalaikius interesus ir tvarų visuomenės vystymąsiEsmė

Verslo sandorių lygybės principas yra plačiai gerbiamas, Abi sandorio šalys laikomos lygiomis, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra brangios, nepaisant jų tapatybės, jos naudojasi tomis pačiomis teisėmis ir įsipareigojimais. keičiasi teisingu pagrindu.Verslininkai privalo griežtai laikytis sutarties, laikytis pažadų ir nepažeisti savo įsipareigojimųEsmė

Komerciniai sandoriai vykdomi atviroje ir skaidrioje aplinkojePaprastai prekiaujantys prekių kainos ir prekybos sąlygos atskleidžia sandorių proceso skaidrumą, kad vartotojai ir prekybos dalyviai galėtų aiškiai suprasti operacijų informaciją. Sąžiningas verslo elgesys padidino verslo sandorius.Patikimumas ir stabilumasEsmė

Verslo sandoriai, jei kyla ginčų ir ginčai, paprastai išspręsta teisingai. Jų verslo veikla ne tik siekia asmeninių interesų, bet ir atsižvelgia į socialinius bei viešuosius interesus.Prekeiviai raginami grąžinti visuomenei, prisidėti prie bendruomenės ir skatinti visuomenės gerovęEsmė

Prekybininkai nustatys sąžiningas kainas, pagrįstas rinkos pasiūlos ir paklausos ryšiais bei faktine prekių verteSiekdami išvengti per didelių kainų ar nesąžiningų operacijų, verslininkai laikysis sąžiningumo ir patikimumo principų sandorio metu, neperdėkite prekių kokybės ar paslėpkite prekių trūkumų ir įsitikinkite, kad klientai gali gauti realios informacijos.

Prekybininkai gerbs klientų teises ir apsaugos klientų asmeninę informaciją ir privatumąNepiktnaudžiaukite klientų pasitikėjimu ar naudokite silpną klientų poziciją, kad gautumėte netinkamą naudą.

Prekybininkai elgiasi su darbuotojais, tiekėjais ir partneriais, kad galėtų teisingai ir taikiai elgtis, NENUMATYKITE ir NAUDOKITE kitiems, užmegzkite sąžiningus verslo santykius, verslininkai atkreips dėmesį į socialinius interesus ir aktyviai dalyvaus socialinės visuomenės gerovės veikloje, labdaros donorystėje ar bendruomenės statybos projektuose.Teigiamai prisidėti prie visuomenėsEsmė

Prekybininkai ieškos teisingo sprendimo, kai kils ginčas dėl sandorioPavyzdžiui, per arbitražo agentūras ar nešališkas derybas su šalimis, siekiant užtikrinti, kad ginčas būtų išspręstas teisingai ir pagrįstai, Graikijos miesto ir valstybės verslas pabrėžia teisingą darbuotojų elgesį. darbo sąlygos ir geros darbo sąlygos bei geros darbo sąlygos ir darbuotojų plėtros galimybės užtikrinti darbuotojusteisės ir interesaiGaukite pagarbą ir apsaugą.

Graikijos miesto -valstybės verslas daugiausia dėmesio skiria socialinio teisingumo įgyvendinimuiPrekybininkai skatinami atsižvelgti į socialinių pažeidžiamų grupių interesus, imtis priemonių, kad sumažintų socialinę nelygybę ir skurdą, ir tikimasi, kad prisideda prie visuomenės lygybės ir sąžiningumo. Mokėkite mokesčius pagal taisykles, neišvengiamai išvengkite mokesčių ir nesudarykite mokesčių, kad apsaugotumėte nacionalinių fiskalinių ir viešųjų interesų stabilumą.

Prekybininkai turėtų išlaikyti sąžiningumą ir skaidrumąPateikite tikrą ir tikslią informaciją, kad išvengtumėte klaidinančių klientų ar manipuliuotumėte rinka. informacija.Venkite piktnaudžiavimo klientų pasitikėjimu ar netinkamu pardavimo elgesiuEsmė

Sąžiningos verslo etikos konkurencijos skatinimo principasPrekybininkai neturėtų imtis nesąžiningų priemonių, kad gautų konkurencinius pranašumus, tokius kaip melaginga propaganda, šmeižtas konkurentams ar sunaikinant rinkos pusiausvyrą, verslininkai turėtų pripažinti savo veiksmų poveikį visuomenei ir aplinkai ir aktyviai vykdyti socialinę atsakomybę. Tai apima dalyvavimą.Socialinės gerovės veikla, dėmesys aplinkos tvarumui ir užtikrina sąžiningą darbuotojų elgesįlaukti.

Komercinė etika pabrėžia ekonominę plėtrą ir aplinkos apsaugąHengas, verslininkai turėtų apsvarstyti ilgalaikį tvarų vystymąsi, imtis priemonių, kad sumažintų poveikį aplinkai, skatintų pagrįstą išteklių naudojimą ir paliktų tvarią ekonominę ir socialinę aplinką ateities kartoms. Tiesą sakant, bendradarbiavimas.

Prekybininkai turėtų laikytis kovos su korupcijos įstatymais ir atitikties reikalavimaisSiekdami užtikrinti verslo vientisumą ir skaidrumą, jie turėtų nustatyti vidaus kontrolę ir reguliavimo mechanizmus, kad būtų užkirstas kelias korupcijai, kyšininkavimui ir kitam nesąžiningam elgesiui. Etikos problemos dalyvauja etiniuose mokymuose ir seminaruose, siekiant nuolat tobulinti savo etinę sąmonę ir sprendimų priėmimo galimybes.

Verslo etika pabrėžia pagarbos įvairovei ir tolerancijai svarbąPrekybininkai turėtų gerbti skirtingų grupių kultūrą, rasę, lyties, religijos ir tapatybę ir išvengti diskriminacijos ir išankstinių nusistatymų.

Komercinė etika reikalauja, kad prekybininkai laikytųsi vietos ir tarptautinių įstatymų, Ir pranokti minimalius teisinius standartus, laikytis aukštesnių moralės standartų, verslininkai turėtų būti sąžiningi ir patikimi, vengti nelegalių veiksmų, tokių kaip sukčiavimas, mokesčių vengimas ir kt., Ir gerbti intelektinės nuosavybės teisių ir verslo konkurencijos taisykles.Komercinė etika skatina prekybininkus atkreipti dėmesį ir subalansuoti visų suinteresuotųjų šalių interesus ir subalansuotiTai apima akcininkus, klientus, darbuotojus, tiekėjus, bendruomenes ir aplinką.

Komercinė etika reikalauja, kad prekybininkai teiktų aukštos kokybės produktus ir paslaugasSiekdami patenkinti klientų poreikius ir nustatyti gerą reputaciją, prekybininkai turėtų užtikrinti, kad produktas būtų saugus ir patikimas, paslaugų profesionalas ir aktyviai reaguoti į klientų atsiliepimus ir skundus, nuolat tobulinti ir pagerinti produktų ir paslaugų kokybę, kurti verslo etiką pabrėžiant gerą geros įsteigimo įkūrimąKomercinių bendradarbiavimo santykiai, užmezgimas abipusio pasitikėjimo ir abipusės naudos partnerystėsEsmė

Komercinė etika reikalauja, kad prekybininkai nustatytų skaidrią organizacinę struktūrą ir sprendimų priėmimo procesąSiekdami užtikrinti informacijos atskleidimą ir sąžiningumą, verslininkai turėtų prisiimti atsakomybę, priimti savo veiksmų ir sprendimų atskaitomybę ir nustatyti veiksmingą priežiūros mechanizmą, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiauti valdžia ir korupcijos atsiradimas. Suinteresuotosios šalys, verslininkai turėtų imtis pagrįstų rizikos valdymo priemonių, kad užtikrintų verslo veiklos tvarumą ir stabilumą, ir sumažinti galimą neigiamą poveikį.

MLS Football Jersey